27 Dec 2011

E-Business: de Creation en Lange termijn Perspectieven Meestal aangeroepen via internet winkel, Internet access beleggen, en automatische organisatie (e-markt), de methode van het elektrisch aangedreven commerce (E-business) definieert de werking van detailhandel en aankopen diensten of goederen door het gebruik van elektrische solutions.